Mission

Scientific Summits heeft tot doel een educatief platform te creëren dat de wetenschappelijke inhoud van recente congressen, de wetenschappelijke inhoud van recente internationale vaktijdschriften en de recente ontwikkelingen in medische behandelingen en technologieën samenvat en communiceert naar artsen, artsen in opleiding en paramedici.

Scientific Summits heeft als doel om een multidisciplinair platform te zijn en plant projecten binnen de Urologie, Gynaecologie, Cardiologie, Vasculaire chirurgie en andere medische disciplines.

De kanalen langs dewelke Scientific Summits deze educatieve wetenschappelijke inhoud zal communiceren zijn:

  1. Interactieve events, colloquia, seminaries en congressen, georganiseerd in opdracht van minstens één geregistreerde Wetenschappelijke vereniging.
  2. Andere educatieve communicatie platformen (bijvoorbeeld: e-learning platform, digitale content platform, etc.). Deze vormen van communicatie zullen online gepubliceerd worden op een beveiligde website, die door leden kan worden geraadpleegd.

Alle Wetenschappelijke inhoud zal beoordeeld en goedgekeurd worden door minstens één geregistreerde Wetenschappelijke vereniging binnen één (of meerdere) medische disciplines.

Scientific Summits kan samenwerken met of aansluiten bij andere nationale en internationale instellingen of verenigingen  die dezelfde of analoge doeleinden nastreven. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.